Categorieën

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor de volgende partijen :

AAN ÉÉN KANT,
Het bedrijf Ergo Educo SPRL Waarvan het hoofdkantoor gelegen is aan, Chaussée de Lille 37/04, 7500 Doornik, België, BTW nummer BE0550942974. Hierbij genoemde en legale vertegenwoordiger, « ERGO EDUCO »

AAN DE ANDERE KANT,
De fysieke of rechtspersonen die een aankoop willen doen van een software of een product afkomstig van het bedrijf Ergo Educo, Hierbij genoemd als « gebruiker » of « klant ».
Gezamenlijke naam voor beide kanten « de partijen ».

Toepassingsgebied : De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen die gesloten worden door Ergo Educo.

Deze algemene voorwaarden die van toepassing zijn in België, prevaleren alle termen van een aankoop, met inbegrip van de algemene voorwaarden van een aankoop van de klant, dit kan mondeling zijn, tenzij er sprake is van een schriftelijke overeenkomst van de directie van ERGO EDUCO. Verkoop van brochures, catalogi, documenten voor de « gebruiker » en aankondigingen van onze producten zijn niet toegestaan tenzij er sprake is van een contractuele document.

Deze blijft eigendom en enkel alleen te veranderen door ERGO EDUCO met eventuele nieuwe algemene verkoopvoorwaarden.

Software

ERGO EDUCO behoudt zich de eigendom van alle computerprogramma's die deel uitmaken van de producten, de grafische vormgeving, multimedia, en andere items die worden beschermd door het auteursrecht. Deze programma's kunnen onder geen beding worden gekopieerd, overgedragen, of gewijzigd worden zonder schriftelijke toestemming van ERGO EDUCO.

Betalingswijzen

U kunt onze producten online en direct betalen via onze site www.ergoeduco.com (SSL beveiligd), betaling met een cheque en deze ter attentie van ERGO EDUCO, of via een overschrijving.

Betalingsvoorwaarden

ERGO EDUCO is niet verplicht om door te gaan met de levering van de producten die de besteld zijn door de klant, indien deze geen betaling doet onder en volgens de vermelde voorwaarden.

In geval van een levering van een software via een eenvoudige downloading van de bestanden : Zodra de betaling binnen is via een online-bestelling en deze ook gecontroleerd werd door ERGO EDUCO van voldoende krediet op de rekening van de klant, zal ERGO EDUCO overgaan op het verzenden van de gevraagde bestanden, binnen het beloofde termijn en op het email adres en ook aangegeven adres van de klant.

In geval van fysieke levering van de software en/of goederen : ERGO EDUCO verplicht zich tot het leveren van het product binnen een redelijke termijn na ontvangst van de bestelling of lancering van het product, mocht het gaan om een nieuwe versie. Alhoewel bij het niet respecteren van het genoemde termijn kunt u geen schadevergoeding vragen aan ERGO EDUCO.

Vertraging of verzuim van betaling :

Bij overeenkomst van de betalingsvoorwaarden, en aankomst van de betalingstermijn, wordt de klant in gebreke gesteld zonder noodzaak van een stimulus. Het niet respecteren van een betaaltermijn kan leiden tot een opschorting van alle bestellingen, onmiddellijke opeising van een betaling van alle verschuldigde bedragen, met een toepassing van een rente dat gelijk is aan 1,5 % per maand met franchise van 20 dagen, en het recht om een contante betaling te vragen voor alle opkomende bestellingen.

Overdracht van de eigendom :

ERGO EDUCO behoudt het recht van eigendom op de goederen tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag.

De koper moet, in geval van betaling na levering, ervoor zorgen, de producten en goederen te verzekeren tegen het risico van verlies en/of beschadiging van deze met een Ad Hoc verzekering.

In geval van geen volledige of gedeeltelijke betaling op de vervaldag, kan ERGO EDUCO zonder voorafgaande kennisgeving, de goederen en accessoires terugnemen.

Alle reeds ontvangen betalingen zullen door ERGO EDUCO worden behouden als schadevergoeding.

De klant behoort toe te kennen dat de producten en diensten eigendom blijven van ERGO EDUCO en deze ook te verzekeren ter dekking in geval van schade.

Beperking van aansprakelijkheid :

Bij geval van aansprakelijkheid als gevolg van een niet-uitvoering of onjuiste uitvoering van onze overeenkomst, zal er een vergoeding plaatsvinden, alleen bij uitdrukkelijke overeengekomen overeenkomst, met een bedrag niet hoger als het bedrag van de goederen.

De koper verkrijgt de producten van ERGO EDUCO op eigen risico, ERGO EDUCO kan niet aansprakelijk worden gehouden bij gebrek of schadelijke gevolgen die dergelijke defecten zouden kunnen leiden.

Leveringen :

De goederen zijn in de eerste instantie goedgekeurd voor vertrek en zullen geleverd onder risico van de klant zelf, dus ook wanneer deze gratis verzonden worden. De klant moet in geval van schade, verlies, waterschade of dergelijke, een schriftelijke bewijs hebben van de vervoerder met een kopie en deze binnen een termijn van 3 dagen na levering aan ERGO EDUCO over te dragen.

Zonder uitdrukkelijke voorbehoud van de klant binnen de gestelde termijn, wordt er beschouwd dat de geleverde goederen in kwaliteit en hoeveelheid correct ontvangen zijn.

In geval van overmacht of uitzonderlijke geval zoals : verbod van importeren, stakingen, brand, overstromingen, scheepsramp, gebrek aan spoorwegen of elke andere belemmering die onafhankelijk zijn van de wil van onze ontvangers of van onze eigen wil en vertraging in de levering veroorzaken, kunnen geen grond voor weigering van de goederen zijn of een annulering vanuit de kant van de klant.

Ook de gehele of gedeeltelijke niet uitvoering van leveringen die voortvloeien uit deze oorzaken, zal geen toegang geven tot schadevergoeding of vervanging van de niet geleverde producten.

Retourneren van producten :

Een fout geconstateerd bij het uitpakken van het product : Neem contact op met onze technische dienst via mail naar het volgende adres : support@speechi.net Onze technische dienst zal in de eerste instantie het probleem analyseren en indien nodig een retournummer vrijgeven voor de klantenservice.

Bij alle andere storingen : Kunt u contact opnemen met onze technische afdeling, ook via de mail naar support@speechi.net , ook hier zal de technische dienst beginnen met het analyseren van het probleem en een oplossing vinden en indien nodig een retournummer van de klantenservice vrijgeven of contact opnemen met de leverancier van het product.

In het algemeen, wordt geen enkele retour geaccepteerd, uitzonderlijk en alleen in geval van een schriftelijke akkoord van de Commerciële Directeur van het bedrijf WOUARF, waarin in ieder geval WOUARF alleen een retour accepteert indien de producten in staat zijn voor verkoop.

Geen enkele retour zal worden geaccepteerd indien het gaat om een om downloading van een geleverde software waarvan de geblokkeerde code reeds werd geleverd of via een CD-ROM.

Meningsverandering / Herroepingsrecht (fysieke personen) : De termijn voor de fysieke personen voor herroepingsrecht is 14 dagen. De producten moeten in perfecte staat en in de originele verpakking geretourneerd worden naar de hierbij genoemde adres. De retour is op kosten van de klant en kan alleen geretourneerd worden met een RMA nummer die u per mail ontvangt, nadat u een verzoek heeft ingediend betreft uw herroepingsrecht.

Meningsverandering / Herroepingsrecht (rechtspersonen) : Geen enkele retour zal aanvaard worden, met uitzondering van een schriftelijke toestemming van de Commerciële directie van WOUARF (die u benadert via support@speechi.net) en ter conditie dat de producten in perfecte staat zijn voor een doorverkoop.

Terugbetaling naar aanleiding van een retour : WOUARF doet een terugbetaling van het product binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van deze. De terugbetaling zal via een overschrijving gedaan worden op de door ons bekende rekeningnummer van de klant, via een online betaling op de kredietkaart of in vorm van een tegoedbon indien de klant dit vraagt (alleen voor de rechtspersonen).

Voor het retourzenden van de producten, gelieve naar het volgende adres :

SPEECHI

T.a.v Retour Service, RMA nummer (deze werd vrijgegeven door de technische dienst)

12 Rue de weppes

59800 Lille

France

In geval van een niet gelijke aantal producten geretourneerd en geleverd, zal WOUARF dit direct melden via fax binnen een termijn van 7 dagen, met vermelding van het te terugbetalen bedrag.

Bij deze heeft u de gelegenheid deze informatie te contesteren binnen een melding van 48 uur. Indien er geen melding binnenkomt binnen de gestelde termijn zal WOUARF dit nemen als akkoord betreft het vermelde bedrag.

Overmacht :

In geval van overmacht zodanig erkend door de wet, zal ERGO EDUCO niet verantwoordelijk worden gesteld voor elke tekortkoming en/of vertraging van het leveren van de softwares en de klant kan dit niet tegen ons gebruiken.

Jurisdictie en arbitrage :

Elk geschil met betrekking tot de interpretatie, uitvoering of beëindiging van het contract, zal worden onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van betwisting voor welke reden dan ook, is de toewijzing van bijzondere en exclusieve bevoegdheid gekoppeld aan de rechtbank van Koophandel.

Acceptatie van de klant : De huidige algemene verkoopsvoorwaarden zijn uitdrukkelijk goedgekeurd en aanvaard door de klant, die de volmaakte kennis erkent heeft en afziet van het feit om gebruik te maken van een tegenstrijdig document met betrekking tot haar eigen algemene aankoops voorwaarden.

Aankoop gedaan via de site van www.ergoeduco.com

Preambule

Deze aanvullende voorwaarden gelden uitsluitend en alleen bij een directe aankoop via de site van www.ergoeduco.com

De partijen komen overeen dan hun relaties uitsluitend geregeld worden via deze overeenkomst, de algemene voorwaarden, en deze aanvullende voorwaarden met uitzondering van elke voorwaarde.

Als een voorwaarde voorgesteld wordt, zou deze beschouwd moeten worden als onderworpen aan de procedures in de sector van alle verkopen op afstand en conform aan bedrijven met een hoofdkantoor in België.

De software(s) zijn beschikbaar in demonstratie versie. De gebruiker heeft dus vantevoren gecontroleerd of de softwares geschikt zijn voor zijn gebruik. Het is van uiterst belang deze van tevoren te testen om de beschikbaarheid te bevestigen.

De gebruikers verlening is gehecht aan deze algemene voorwaarden en maakt integraal onderdeel uit van deze overeenkomst.

Object

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld om de regels van de verkoop tussen ERGO EDUCO en de gebruiker betreft de softwares en de voorgestelde producten te beslissen.

Ze beslissen alle vereiste stappen die nodig zijn om een bestelling te plaatsen en deze ook te volgen.

De bestelling wordt als volgt gerealiseerd : Door de verschillende stappen te volgen zoals aangegeven op de site.

Ledere geplaatste bestelling bevestigd de aanvaarding van de voorgestelde prijs op die datum aangegeven.

ERGO EDUCO stemt in de geplaatste bestellingen te accepteren na deze te hebben gecontroleerd en gevalideerd, met uitzondering van een gelegenheid waardoor dit niet mogelijk is.

Het valideren van een bestelling wordt via een verstuurde mail naar de klant toe bevestigd, met een duidelijke melding dat deze geaccepteerd werd.

Verantwoordelijkheid :

Bij erkende aansprakelijkheid zal ERGO EDUCO instemmen met een eventuele ruiling van een software ondersteuning. De ruiling zal binnen de 15 dagen plaatsvinden na het ontvangen van deze software.

Geen enkele ruiling is mogelijk nadat er een downloading van de software heeft plaatsgevonden na het versturen van de codes of bij geval van een software verstuurd via een CD-ROM. De verkoop is in dit geval als perfect gezien.

In geval van een levering van digitale diensten kan de gebruiker zijn herroepingsrecht niet uitoefenen.

Nominatieve gegevens :

ERGO EDUCO behoudt zich het recht voor het verzamelen van gegevens met betrekking tot de gebruiker, met inbegrip van cookies.

De gebruiker heeft recht tot toegang en het corrigeren van gegevens met betrekking tot deze.

Intellectuele eigendom :

Alle items die gedistribueerd werden door ERGO EDUCO, met inbegrip van beelden en de onderliggende technologie, zijn beschermd door copyright, of handelsmerken. Deze zijn het exclusieve eigendom van ERGO EDUCO.

Duur :

Deze algemene voorwaarden gelden voor de duur van tijdens de door ERGO EDUCO online aangeboden diensten.

Volledige :

De gepresenteerde algemene voorwaarden geven het geheel van de verplichtingen voor de beide partijen.

Geen enkele indicatie of document kan leiden tot verplichtingen ten aanzien van deze overeenkomst als ze het onderwerp zijn van de door één van de partijen ondertekende addendum.

Geen enkele voorafgaande correspondentie, die plaatsvinden voor de aanvaarding van de genoemde algemene voorwaarden, zal kunnen leiden tot verplichtingen.

Bewijs :

De geregistreerde en behouden informatie in de systemen van ERGO EDUCO, of van zijn partners, in redelijke veiligheidsvoorwaarden, zullen beschouwd worden als bewijs van communicatie, bestellingen en betalingen.

Gedeeltelijke niet-geldigheid :

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of zodanig verklaard, in een besluit van een bevoegde rechtbank, blijven alle overige bepalingen onverminderd van kracht.

Onthechting en tolerantie :

Het is uitdrukkelijk overeengekomen tussen de partijen dat alle verdraagzaamheid en de verwerping van één van de partijen in toepassing tot een deel of alle verplichtingen die bepaald werden in deze voorwaarden niet kan worden gezien als een wijziging van het prospectus, noch het genereren van enig recht.