Categorieën

Publicatie Directeur: Bedrijf Ergo Educo

 

Ergo Educo SPRL, Chaussée de Lille, 327/04, 7500 Doornik, België.

Telefoonnummer: 00 32 2 318 36 98

De site wordt beheert door het bedrijf OVH, 140 Quai du Sartel, 59100 Roubaix (contact@ovh.net)(contact@ovh.net).

 

Toegangsrecht en rectificate


Alle persoonlijke informatie die betrekking heeft op u, wordt automatisch verwerkt en gedeclareerd.
Indien van toepassing, heeft u recht op toegang tot deze informatie, recht op correctie en recht om bezwaar te maken tegen het behoud ervan.

Als u van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op

Per e-mail : info@ergoeduco.com

Per post naar : Ergo Educo SPRL, Rijselsesteenweg, 327/04, 7500 Tournai, België.

 

Intellectueel eigendom


De gehele inhoud van deze site wordt beschermd door de Belgische en Internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden. Alle teksten van de site mogen niet worden weergegeven of gereproduceerd, geheel of gedeeltelijk, op welk voorbehoud dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Ergo Educo.

Het niet respecteren van dit verbod vormt een daad van namaak die aanleiding kan geven tot burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de auteur ervan.
Alle informatie op de site wordt enkel ter informatie verstrekt, is dus niet contractueel en Ergo Educo kan niet aansprakelijk worden gesteld hiervoor.

Voor elk verzoek om links naar de site te maken of om documenten te reproduceren, kunt u een e-mail sturen naar info@ergoeduco.com.

 

COOKIES


De ergoeduco.com site maakt gebruik van cookies om de navigatie op de site te vergemakkelijken. Deze cookies kunnen worden geweigerd indien u de browser hiervoor instelt.